Skip to main content

Vuosikokous 2021

FAR Ry vuosikokouksen pöytäkirja

Kokouksen avaus

Kokous avattiin 24.3.2021 klo 19:04
Kokouksessa läsnä 7 jäsentä.

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jarkko Stråhle, sihteeriksi Heikki Ollilainen ja pöytäkirjantarkastajiksi Tero Tervala ja Terho Nikkilä. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsut on lähetetty 16.3.2021 jäsenten sähköpostiosoitteisiin. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Työjärjestys hyväksyttiin sellaisenaan ilman muutoksia.

Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

Heikki esitti tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajan lausunnon.

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Tilinpäätös vahvistettiin. Hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio

Puheenjohtaja kävi läpi budjetin vuodelle 2021. Yhdistyksen tuloarvio hieman on negatiivinen. Tilillä on kuitenkin hyvin varoja eikä tästä tule ongelmaa.

Vahvistetaan varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä kannattajajäsenten liittymis- ja kannattajajäsenmaksun suuruus

Liittymis- ja jäsenmaksut pidetään ennallaan.
Varsinaisten jäsenten jäsenmaksu vuonna 2021: 35,00 EUR/12kk
Kannatusjäsenten jäsenmaksu vuonna 2021: 50,00 EUR/12kk
Molempien jäsentyyppien liittymismaksu on 10,00 EUR

Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Hallitus esittää, että kokouksen kohdassa 9 keskustellaan yhdistyksen techcrew toiminnan tehostamisesta ja selkeiden vastuiden ajamisesta.
Heikki - Network infra
Terho - Jäsen tunnuksien käsittely
Jarkko - Plesk Infra
Janne - Monitoring services
Johannes - Hypervisor infra

Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin kello 20:40