Skip to main content

Vuosikokous 2019

FAR Ry vuosikokouksen pöytäkirja

Kokouksen avaus

Kokous avattiin 25.9.2019 klo 17:09
Kokouksessa läsnä 6 jäsentä.

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Ollilainen, sihteeriksi Jarkko Stråhle ja pöytäkirjantarkastajiksi Martti Rannanjärvi ja Terho Nikkilä. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsut on lähetetty riittävän ajoissa jäsenten sähköpostiosoitteisiin. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Työjärjestys hyväksyttiin sellaisenaan ilman muutoksia.

Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

Sihteeri ja toiminnantarkastaja esittelivät tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajan lausunnon.

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Tilinpäätös vahvistettiin. Hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio

Sihteeri kävi läpi yhdistyksen toimintasuunnitelman. Yhdistyksen tuloarvio pysyy ennallaan. Menojen osalta yhdistyksen on varauduttava palvelinympäristön ja reitittimen uudistamiseen,
yhdistyksen kassavarat huomioon ottaen. Konesalin vaihdosta syntyy myös kustannuksia, jotka tulee ottaa huomioon.

Vahvistetaan varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä kannattajajäsenten liittymis- ja kannattajajäsenmaksun suuruus

Liittymis- ja jäsenmaksut pidetään ennallaan.
Varsinaisten jäsenten jäsenmaksu vuonna 2019: 35,00 EUR/12kk
Kannatusjäsenten jäsenmaksu vuonna 2019: 50,00 EUR/12kk
Molempien jäsentyyppien liittymismaksu on 10,00 EUR

Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Hallitus esittää, että kokouksen kohdassa 9 keskustellaan yhdistyksen palvelinalustojen uusimisesta ja niiden tulevaisuudesta. Lisäksi hallitus esittää, että vuosikokous valitsee uuden
rahastonhoitajan.

Varapuheenjohtaja Jarkko Stråhle toimii hallituskauden loppuun myös rahastonhoitajana. Keskusteltiin että reititin ja palvelinalusta tulee uudistaa. Valtuutetaan hallitus ostamaan uusi reititin, uudet palvelimet ja muut tarvittavat tekniset laitteet, yhdistyksen kassavarat maksukyky
huomioon ottaen. Virtualisointialustojen uudistamisen osalta kokous kävi keskustelua käytettävästä virtualisointitekniikasta ja sen uudistamisesta.

Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin kello 17:59